Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan NIKKEI MUTLU DERGİ GRUBU ANONİM ŞİRKETİ ("NIKKEI") nin sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesine üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, NIKKEI MUTLU DERGİ GRUBU ANONİM ŞİRKETİ ("NIKKEI") nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde NIKKEI MUTLU DERGİ GRUBU ANONİM ŞİRKETİ ("NIKKEI") nin sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.